Zrzut ekranu 2015-10-31 (godz. 09.42.41)

Etyka dźwięku? Marcin Barski – wywiad

KRZYSZTOF MARCINIAK: Na początku 2015 roku założyliście wraz z Marcinem Dymiterem Instytut Pejzażu Dźwiękowego – zaczęliście od prężnie działającego portalu o dźwięku, ale zapowiadacie też aktywną działalność artystyczną, koncertową, wydawniczą, edukacyjną. Czym jest dla was pejzaż dźwiękowy, wypracowaliście na swoje potrzeby jakąś wspólną definicję? MARCIN BARSKI: Termin soundscape – pejzaż dźwiękowy – może wydać się cokolwiek poetycki…

Zrzut ekranu 2015-10-10 (godz. 23.06.41)

Pejzaż dźwiękowy „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza

Badanie pejzażu dźwiękowego (soundscape) minionych epok to jedna z ważniejszych gałęzi ekologii akustycznej[1]. Rekonstruując aurę dźwiękową przeszłości wzbogacamy nasze o niej wyobrażenie o wymiar brzmieniowy; poprzez analizę danych na temat zmieniającego się pejzażu dźwiękowego następujących po sobie epok zdobywamy też wiedzę niezbędną do głębszego zrozumienia naszego – współczesnego – pejzażu dźwiękowego. Za każdym dźwiękiem kryje…

Zrzut ekranu 2015-10-10 (godz. 15.01.06)

Kreślić mapy uchem, komponować na piechotę…

Uczymy się pływać, uczymy się tańczyć, grać na instrumencie, prowadzić samochód. Uczymy się także chodzić, mówić, czytać czy gwizdać. To, że w dorosłym życiu zwykle nie potrzebujemy „od zera” uczyć się słuchania – choć i od tej reguły zdarzają się wyjątki – nie oznacza jednak, że jest to umiejętność dana nam z góry, której doskonalenie…

Zrzut-ekranu-2015-05-22-godz.-15.52.48-300x153

Estoński Sen / Estonian Music Days, Tallinn, 10-12 kwietnia 2015.

Trzy koncerty otwierające organizowane od 1979 roku Estonian Music Days w Tallinnie pozwoliły mi zaledwie rzucić uchem na twórczości współczesnych estońskich kompozytorek i kompozytorów. Od piątku do niedzieli, między 10 a 12 kwietnia, można było wysłuchać 14 prawykonań – od kompozycji orkiestrowych po utwory na dwoje skrzypiec – a całości przyświecało dość oryginalne jak na…

20150406_200142v2

Glissando #26 – soundscape

Z radością donoszę, że nowy – poświęcony w całości tematyce soundscape’u i środowiska dźwiękowego – numer „Glissanda”, jest już wydrukowany i dostępny. Miałem przyjemność być jego redaktorem prowadzącym, tym trudniej jest mi się o nim wypowiadać. 35 tekstów na 184 stronach, które złożyły się na to wydanie magazynu tworzy w szerszej i szczegółowej perspektywie pewien…

Pracownia

Wystarczy pojechać do Warszawy, aby uzmysłowić sobie, że Wrocław brzmi inaczej – Wywiad z zespołem wrocławskiej Pracowni Audiosfery

Izabela Smelczyńska: Badania nad soundscapem prowadzi Pan już od około dziesięciu lat. Jednak Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego powstała dopiero w 2009 roku w ramach studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Co było pretekstem do zinstytucjonalizowania tej działalności? Robert Losiak: Zanim powstała Pracownia, prowadziłem zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki pejzażu dźwiękowego dla studentów kulturoznawstwa. W ich ramach odbyły…

Zrzut-ekranu-2015-01-27-godz.-15.18.09

Kurs na Darmstadt

Międzynarodowe Kursy Nowej Muzyki w Darmstadcie, 3-16 sierpnia 2014. O darmstadzkich Internationale Ferienkurse für Neue Musik zwykło się w Polsce pisać prawie wyłącznie w czasie przeszłym. Zarówno w nabożnym tonie kronikarzy awangardy, jak też w kontestatorskich pamfletach nowych romantyków[1], mityczne Kursy przynależą przede wszystkim do porządku sprzed obalenia Żelaznej Kurtyny. Trzeba też przyznać, że darmstadzki…